Privacy verklaring

Cónect is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens

Cónect is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Cónect verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die je als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde diensten in te kopen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Cónect zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van de door u bij ons afgenomen diensten en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen.

Delen met anderen

Cónect deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Je rechten

Wil je inzage in de gegevens die Cónect van jou verwerkt? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe Cónect de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met support@conect.nl