Managementinfo via smartphone

Het hoeft geen betoog dat de kwaliteit van je mobiele communicatiemiddelen het verschil kan maken tussen leven en dood. In die zin is het belangrijk dat al onze medewerkers perfect bereikbaar zijn. Belangrijk voor ons is dat we aan onze mobiele communicatiemiddelen nog een stukje techniek hebben toegevoegd dat de efficiency verbetert, maar tegelijkertijd ook kosten bespaart. Het gaat om een variant op ons zorgregisteratiesysteem, maar dan geschikt gemaakt voor mobiele telefonie.

Cónect heeft op dit gebied voor ons een lans gebroken. Onze mensen kunnen via hun smartphones klantgegevens op zorginhoudelijk niveau raadplegen, terwijl on the job tegelijkertijd tijdregistratie plaatsvindt. Alle informatie die onze zorgverleners weer toevoegen zijn door anderen direct weer opvraagbaar via het centrale managementsysteem. Wij waarderen Cónect vooral vanwege het niveau van meedenken en de oplossingsgerichte werkwijze. Men is in staat zich goed te verdiepen in de praktijk van ons vak.

>